Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

PROJEKT PROGRAMU

*Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia

19 KWIETNIA

SWARZĘDZ

Wizyta studyjna na terminalu intermodalnym CLIP Intermodal w Swarzędzu.

Zapraszamy na niepowtarzalną wycieczkę pociągiem w stylu „retro”

Zapraszamy na niepowtarzalną wycieczkę pociągiem w stylu „retro”

 • Prezentacja terminala intermodalnego Grupy CLIP w Swarzędzu (załadunek/rozładunek kontenerów na platformy kolejowe/samochodowe, załadunek/rozładunek naczep z kontenerami na platformy kolejowe, zdalne sterowanie procesami za i wyładunku kontenerów).
 • Prezentacja lokomotywy Vectron Siemens Mobility*

Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód ENEIA

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Agnieszki Hipś, Prezes Zarządu Grupy CLIP

Antonina Sklyarenko – Prezydent Zrzeszenia Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury*

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego*

Jan Grabkowski, Starosta Poznański*

Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz*

Wystąpienie Agnieszki Hipś, Prezes Zarządu Grupy CLIP

Wnioski dla polskiego rynku TSL wypływające z realizacji przez Grupę CLIP inwestycji na terminalu kontenerowym w Swarzędzu ( pandemia, wojna w Ukrainie, efektywność, nowe technologie, perspektywy).

 

Moderator: prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Paneliści:

 • przedstawiciel zarządu Grupy CLIP
 • przedstawiciel zarządu terminalu intermodalny EWG w Fényeslitke na Węgrzech,
 • Maciej Krochmalski, Członek Zarządu PKP Cargo Terminale
 • HUPAC Intermodal*
 • przedstawiciel zarządu terminala PKP Cargo International Ostrava – Paskov
 • Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Baltic Hub

Moderator:

Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Paneliści:

 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego*
 • Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego*
 • Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego*
 • Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego*
 • Aktualna kondycja e-commerce – skutki korekty post COVID;
 • Czynniki hamujące („wąskie gardła”) dla sektora e-commerce
 • Aktualne główne wyzwania stojące przed branżą TSL wobec rozwoju e-commerce;
 • Kolejny kamień milowy dla branży e-commerce to…

 

Moderator: Oskar Skibicki, Adwokat, Polsko – Luksemburska Izba Gospodarcza

Paneliści:

20 KWIETNIA

WARSZAWA

Wyzwania dla branży TSL
w nowej rzeczywistości.

Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód ENEIA

 • Nargiz Gurbanova, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Zurab Beridze, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Eduardas Borisovas, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Alim Kirabayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanuw Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Paul Pierre Jean Schmit, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Bakhrom Babaev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Wasyl Zwarycz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej*
 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP*
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Wystąpienie Janusza Piechocińskiego, przewodniczącego Rady Programowej inaugurujące program merytoryczny Forum.

Deglobalizacja produkcji i usług, kondycja firm, wojny handlowe, protekcjonizm i nacjonalizacja. 

 

 • Znaczenie budowy efektywnych połączeń N-S dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Koordynacja współpracy bałtyckich, czarnomorskich i adriatyckich portów morskich
 • Rewizja TEN-T i jej znaczenie dla rozwoju współpracy w Trójmorzu
 • CPK jako element KDP w Europie Środkowej i jego znaczenie dla rozwoju regionu

Wprowadzenie do dyskusji: Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Moderator: Liliana Śmiech, Wiceprezes Warsaw Institute

Paneliści:

 • Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Grzegorz Tomasz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki UW
 • Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK sp. z o.o.
 • Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSZ, Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A
 • Przedstawiciel portu Konstanca (Rumunia)
 • Przedstawiciel Portu Koper (Słowenia)

 

Ewa Zofka, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 • Integracja ukraińskiej sieci kolejowej z siecią europejską
 • Solidarity Lines, wsparcie KE dla przewozów towarowych w ramach ukraińskiego eksportu i importu.
 • Realizacja wniosków i postulatów przedsiębiorców dotyczących ruchu transgranicznego Ukraina-Polska
 • Wsparcie Europejskich Kolei Narodowych dla Kolei Ukraińskich

Moderator:

Paneliści:

 • Olena Oleksiy, przedstawiciel Kolei Ukraińskich w Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)
 • Przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Przedstawiciel LHS Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel PKP CARGO
 • Oczekiwania branży wobec polityki, administracji.
 • Kryzys energetyczny. Dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej. Optymalizacja kosztów spalania, efektywność energetyczna obiektów logistycznych.
 • Tworzenie nowych łańcuchów transportowych, struktura towarowa, rozwój transportu intermodalnego.
 • Oczekiwania rynku, producentów, handlu, eksporterów i importerów.
 • Rynek pracy, wymagania wobec pracodawców branży TSL

Moderator:

Paneliści:

Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 

21 KWIETNIA

WARSZAWA

Innowacyjność
w branży TSL.

Moderator:

Maciej Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa Haven Hamburg Marketing e.V.

Paneliści:

 • Beata Szymanowska, Port Gdynia
 • Przedstawiciel Portu Hamburg
 • Przedstawiciel Portu Ryga
 • Przedstawiciel Portu Göteborg

 

Wystąpienie prof. ALK, dr hab. Mirosława Antonowicza, Przewodniczącego Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

 • System Obsługi Granicznej (SOG)
 • Wdrożenie elektronicznego listu przewozowego– powiązanie z PKP CARGO oraz Kolejami Ukraińskimi.
 • Port Community System

 

Moderator:

Krzysztof Frydrychowicz, CIONET *

 

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!