Prezentacje wygłoszone podczas XII Forum Fracht

Prezentacja Ambasady Kazachstanu w Polsce

Polskie regiony jako węzły logistyczne

Neutralna i niezawodna europejska sieć intermodalna łącząca cztery morza i cały region

Cyberbezpieczeństwo
w transporcie kolejowym

cupt - wybrane kwestie środowiskowy przy aplikowaniu o środki ue

pOPRAWA DOSTĘPNOŚCI PORTÓW MORSKICH DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

GŁÓWNE WYDARZENIA, KTÓRE TOWARZYSZYŁY NAM W 2023 - CO TO OZNACZA DLA WOLUMENU PRZEWOZÓW I...

kOMPLEKSOWY MONITORING TABORU I INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

UTK - PRZEWOZY INTERMODALNE W POLSCE W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ

Zapraszamy do udziału w Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2024

Organizatorzy XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT: Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa Północ – Wschód ENEIA i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza wraz ze współorganizatorami: Izbą Przemysłowo-Handlową Polska – Azja i Stowarzyszeniem Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy zapraszają do współtworzenia i udziału w XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to od 12 lat największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. To wyjątkowa platforma spotkań najpoważniejszych „graczy” na rynku przewozów towarowych, zwłaszcza w obszarze przewozów intermodalnych oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Staje się to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy wnioski ze stanu obecnego i postulaty w sprawie przyszłości przedsiębiorcy będą mogli  skierować do nowych władz, zwłaszcza jej przedstawicieli, którzy  przejęli odpowiedzialność za działanie sektora transportu.

Przed polską i europejską gospodarką kolejne wymagające w tych trudnych czasach wyzwania. Eksperci z Polski i z zagranicy, przedstawiciele nowo wybranego parlamentu i rządu oraz władz samorządowych będą musieli zmierzyć się z aktualnymi problemami i postulatami przedsiębiorców oczekujących realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które przyczynią się do wzrostu wolumenu przewozów.

Tym razem obrady Forum będą toczyły się w Sopocie, nieopodal morskich portów w Gdańsku i Gdyni, których dostępność i potencjał stają się niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości wzrostu wolumenu przewozów. Tam też koncentrują się obecnie interesy biznesowe nie tylko polskich eksporterów i importerów.

Jednym z kluczowym elementów programu tegorocznego Frachtu będzie wizyta studyjna w Porcie Gdynia,  w ramach której uczestnicy konferencji przejadą autobusem szynowym Województwa Pomorskiego ze stacji kolejowej w Sopocie do portu w Gdyni i wjadą bezpośrednio na terminal GTC Hutchison Port Gdynia. Program studyjny wydarzenia obejmuje prezentację zmodernizowanej infrastruktury kolejowej portu i zapoznanie z funkcjonowaniem morskiego terminala kontenerowego.

Nie zabraknie tradycyjnej uroczystej Gali, w czasie której wręczone zostaną Statuetki XII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT. Wydarzenie zakończy podsumowujący spotkanie wieczorny cocktail biznesowy w dniu 21 marca br.

Nad opracowaniem programu Forum czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
DLA PARTNERÓW