EARLY BIRD DO 25.02.2024

Zapraszamy do udziału w Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2024

Organizatorzy XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT: Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa Północ – Wschód ENEIA i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza wraz ze współorganizatorami: Izbą Przemysłowo-Handlową Polska – Azja i Stowarzyszeniem Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy zapraszają do współtworzenia i udziału w XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to od 12 lat największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. To wyjątkowa platforma spotkań najpoważniejszych „graczy” na rynku przewozów towarowych, zwłaszcza w obszarze przewozów intermodalnych oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Staje się to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy wnioski ze stanu obecnego i postulaty w sprawie przyszłości przedsiębiorcy będą mogli  skierować do nowych władz, zwłaszcza jej przedstawicieli, którzy  przejęli odpowiedzialność za działanie sektora transportu.

Przed polską i europejską gospodarką kolejne wymagające w tych trudnych czasach wyzwania. Eksperci z Polski i z zagranicy, przedstawiciele nowo wybranego parlamentu i rządu oraz władz samorządowych będą musieli zmierzyć się z aktualnymi problemami i postulatami przedsiębiorców oczekujących realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które przyczynią się do wzrostu wolumenu przewozów.

Tym razem obrady Forum będą toczyły się w Sopocie, nieopodal morskich portów w Gdańsku i Gdyni, których dostępność i potencjał stają się niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości wzrostu wolumenu przewozów. Tam też koncentrują się obecnie interesy biznesowe nie tylko polskich eksporterów i importerów.

Jednym z kluczowym elementów programu tegorocznego Frachtu będzie wizyta studyjna w Porcie Gdynia,  w ramach której uczestnicy konferencji przejadą autobusem szynowym Województwa Pomorskiego ze stacji kolejowej w Sopocie do portu w Gdyni i wjadą bezpośrednio na terminal GTC Hutchison Port Gdynia. Program studyjny wydarzenia obejmuje prezentację zmodernizowanej infrastruktury kolejowej portu i zapoznanie z funkcjonowaniem morskiego terminala kontenerowego.

Nie zabraknie tradycyjnej uroczystej Gali, w czasie której wręczone zostaną Statuetki XII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT. Wydarzenie zakończy podsumowujący spotkanie wieczorny cocktail biznesowy w dniu 21 marca br.

Nad opracowaniem programu Forum czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

(projekt w fazie prac Rady Programowej)

Termin: 20 – 21 maca 2024 r.

Miejsce: Radisson Blue Hotel w Sopocie


 
20 marca 2024 r.

Godz. 10.00 – 10.30

rejestracja uczestników, kawa powitalna

Godz. 10.30 – 10.40

rozpoczęcie Forum, powitanie uczestników przez organizatorów konferencji.

Godz. 10.40 – 11.00

wystąpienie inauguracyjne Jacka Piechoty, prezesa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Godz. 11.00 – 12.00

wystąpienia zaproszonych gości (ministerstwo, ambasady)

Godz.12.00 – 12.30

II rok wojny w Ukrainie, konflikt izraelsko-palestyński, kryzys tajwański, konflikt na Morzu Czerwonym i w Kanale Sueskim, dekoniunkturawysoka inflacja i niestabilna sytuacja geopolityczna – główne wyzwania, które towarzyszyły nam w minionym roku – co to oznacza dla wolumenu przewozów i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w gospodarce europejskiej i światowej w roku 2024. Wystąpienie Janusza Piechocińskiegoprezesa Izby Przemysłowo – handlowej Polska – Azja, przewodniczącego Rady Programowej Forum

Godz. 12.30 – 12.45

Transport intermodalny kluczowym narzędziem unijnej polityki prowadzącej do redukcji śladu węglowego. Polityczne uwarunkowania, jakie priorytety, przedsięwzięcia i działania mogą być podjęte przez Unię Europejską w celu osiągnięcia założonych celów klimatycznych. Wystąpienie prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

Godz.12.45 – 13.00

Wystąpienie Ignacego Góry, prezesa Urzędu Transportu kolejowego (*tbc)

 Godz.13.00 – 14.00

„Debata Regionów”. Europa Regionów. Transport i logistyka w strategii rozwoju regionów. Oczekiwane wsparcie ze strony rządu i Unii Europejskiej.

Godz. 14.00 – 15.00

Lunch 

Godz. 15.00 – 16.30

„Debata Przewoźników”. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, ich rekonfiguracja, wzrost konkurencji, płynność i wiarygodność finansowa, alternatywne, niskoemisyjne paliwa, rynek pracy. Wyzwania związane z dążeniami UE do zrównoważonej, inteligentnej mobilności i realizacji celów klimatycznych. Oczekiwania sektora wobec ustawodawcy i regulatora.

Godz. 16.30 – 18.00

„Debata Portowa”. W stronę portów przyszłości. Morskie szlaki transportowe, szanse i zagrożenia. Porty Trójmorza. Współpraca z kaspijskimi portami Aktau i Baku w ramach alternatywnych korytarzy transportowych i nowych szlaków komunikacyjnych. 

Godz. 20.00 – 23.00

Gala Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024 – uroczysta kolacja biznesowa


 
21 marca 2024 r.

Godz. 09.00. – 12.00.

Wizyta studyjna uczestników Forum w porcie w Gdyni – zapoznanie z nowoczesną kolejową infrastrukturą dojazdową do portu w Gdyni, zwiedzanie terminala kontenerowego GTC Hutchison Port Gdynia.

Godz. 13.00 – 14.30

„Debata Terminali” Preferencje w usytuowaniu, nowoczesne technologie, infrastruktura punktowa i liniowa. Bariery i szanse rozwoju. Unijne wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających potencjał i przepustowość terminali. E-commerce – nowe wyzwania i bodźce rozwoju dla transportu i spedycji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji na szerszą skalę w planowaniu tras, obsłudze klienta i wewnętrznym obiegu dokumentów

Godz. 14.30 – 15.30

Lunch

Godz. 15.30 – 17.00

Panel dyskusyjny: Finansowe, podatkowe i celne otoczenie sektora transportu i logistyki. Ubezpieczenie, bezpieczeństwo, ocena ryzyka. Relacje z Krajową Administracją Skarbową. Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw branży TSL.

Godz. 17.00 – 17.30

Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Forum, podsumowanie i zakończenie konferencji

Godz. 17.30 – 20.00

Wieczorny cocktail biznesowy

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
DLA PARTNERÓW