POBIERZ PREZENTACJĘ Z FORUM FRACHT

AKTUALNOŚCI

PROJEKT PROGRAMU

*Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia

19 KWIETNIA

SWARZĘDZ

Wizyta studyjna na terminalu intermodalnym CLIP Intermodal w Swarzędzu.

Zapraszamy na niepowtarzalną wycieczkę pociągiem w stylu “retro”

Zapraszamy na niepowtarzalną wycieczkę pociągiem w stylu “retro”

 • Prezentacja terminala intermodalnego Grupy CLIP w Swarzędzu (załadunek/rozładunek kontenerów na platformy kolejowe/samochodowe, załadunek/rozładunek naczep z kontenerami na platformy kolejowe, zdalne sterowanie procesami za i wyładunku kontenerów).
 • Prezentacja lokomotywy Vectron Siemens Mobility*

12:30 – zejście Gości pod budynek lokomotywki

12.40 – prezentacja systemu ROS
13.00 – prezentacja lokomotywy Vectron
13.10 – prezentacja załadunku suwnicą naczepy CLIP
13.20 – prezentacja Lohr Railway System – prezentacja bez wychodzenia z autokaru
13.30 – wyjazd autokaru do Hotelu Hampton – przejazd ulicą Rabowicką

12:40 – zejście Gości pod budynek lokomotywki

12.50 – prezentacja systemu ROS
13.10 – prezentacja lokomotywy Vectron
13.20 – prezentacja załadunku suwnicą naczepy CLIP
13.30 – prezentacja Lohr Railway System – prezentacja bez wychodzenia z autokaru
14.40 – wyjazd autokaru do Hotelu Hampton – przejazd ulicą Rabowicką

12:50 – zejście Gości pod budynek lokomotywki

13.00 – prezentacja systemu ROS
13.20 – prezentacja lokomotywy Vectron
13.30 – prezentacja załadunku suwnicą naczepy CLIP
13.40 – prezentacja Lohr Railway System – prezentacja bez wychodzenia z autokaru
13.50 – wyjazd autokaru do Hotelu Hampton – przejazd ulicą Rabowicką

Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód ENEIA

Agnieszki Hipś, Prezes Zarządu Grupy CLIP

Bartosz Samulak, Wiceprezes Polish Forwarding Company

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury (tbc)
 • Jan Grabkowski, Starosta Poznański
 • Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Wystąpienie Agnieszki Hipś, Prezes Zarządu Grupy CLIP

Wnioski dla polskiego rynku TSL wypływające z realizacji przez Grupę CLIP inwestycji na terminalu kontenerowym w Swarzędzu ( pandemia, wojna w Ukrainie, efektywność, nowe technologie, perspektywy).

 

Moderator:

Marta Waldmann, Grupa Badawcza Logistyki, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny  

Paneliści:

 • Agnieszka Hipś, Prezes Zarządu Grupy CLIP
 • Dmytro Kobzar, dyrektor generalny CTM – Container Terminal Mostyska
 • Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający, METRANS (Polonia) Sp. z o.o.
 • Łukasz Izdebski, INFRA – Centrum Doradztwa
 • Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Baltic Hub
 • Marek Eron, Prezes Zarządu Erontrans
 • Aktualna kondycja e-commerce – skutki korekty post COVID;
 • Czynniki hamujące („wąskie gardła”) dla sektora e-commerce
 • Aktualne główne wyzwania stojące przed branżą TSL wobec rozwoju e-commerce;
 • Kolejny kamień milowy dla branży e-commerce to…

Moderator:

Oskar Skibicki, Adwokat, Polsko – Luksemburska Izba Gospodarcza

Paneliści:

 • Artur Zbroja, Dyrektor Działu Logistyki, ALLEGRO
 • Krzysztof Czarnecki, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Logistyki Kontraktowej, RHENUS
 • Łukasz Zembowicz, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, DPD
 • Przemysław Klich, Dyrektor sprzedaży / SCS, ARVATO
 • Konrad Karczewski, Dyrektor Logistyki Zaopatrzeniowej, Jush! (Grupa Żabka)

Moderator:

Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Paneliści:

 • Jadwiga Rajkiewicz, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Robert Pilarczyk, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Roman Grigorishyn, Zastępca Przewodniczącego Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej

20 KWIETNIA

WARSZAWA

HOTEL MERCURE CENTRUM

Wyzwania dla branży TSL
w nowej rzeczywistości.

 • Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód ENEIA
 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Przewodniczący Rady Programowej Forum Fracht
 • Antonina Sklyarenko, Prezydent Zrzeszenia Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy
 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu (tbc)
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Bakhrom Babaev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Alim Kirabayev, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wasyl Zwarycz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Diana Zhgenti, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Etibar Abdullayev, Radca, Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Mateusz Wójcik, ekspert, Wydział Modelowania i Prognozowania Ruchu, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający, METRANS (Polonia) Sp. z o.o.

 • Znaczenie budowy efektywnych połączeń N-S dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Koordynacja współpracy bałtyckich, czarnomorskich i adriatyckich portów morskich
 • Rewizja TEN-T i jej znaczenie dla rozwoju współpracy w Trójmorzu
 • CPK jako element KDP w Europie Środkowej i jego znaczenie dla rozwoju regionu

Wprowadzenie do dyskusji:

Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu, PKP S.A.

Moderator:

Liliana Śmiech, Wiceprezes Fundacji Warsaw Institute

Paneliści:

 • Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Grzegorz Tomasz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki UW
 • Sławomir Michalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Tymofiy Murakhovskyy, Dyrektor ds. działalności handlowej i logistyki, Ukrzaliznycia
 • Heorhii Stepanenko, Dyrektor Departamentu Organizacji Pracy Portów, Administracja Morskich Portów Ukrainy
 • Michał Graban, Główny Specjalista, Zespół Gospodarki Morskiej, Referat Inicjatyw Gospodarczych, Departament Rozwoju Gospodarczego
 • Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający, METRANS (Polonia) Sp. z o.o.
 • Dariusz Mierkiewicz, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w Polsce i Europie Pónocnej, Port Koper (Słowenia)

Wystąpienie prof. ALK, dr hab. Mirosława Antonowicza, Przewodniczącego Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

Przekazywanie dokumentacji w formie cyfrowej w komunikacji krajowej i międzynarodowej

 

Moderator:

Bartosz Górczyński CIONET (tbc)

Paneliści:

 • Halina Bajczuk, Dyrektor Handlowy, PKP CARGO S.A.
 • Mariusz Antosik, Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Strategicznych Dyrektor Biura Centrum Kompetencyjnego Systemów Towarowych, PKP Informatyka Sp. z o.o.
 • Aleksandra Adamska-Ziętek, Pełnomocnik Zarządu ds. Przewozów Intermodalnych, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
 • Wioletta Bilska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Handlowej i Wsparcia Sprzedaży PKP CARGO
 • Podstawowe zagrożenia i bariery rozwoju branży TSL w 2022 r oraz ocena obecnego stanu poszczególnych segmentów rynku TSL w aspekcie ekonomiczno-społecznym (inflacja, wzrost kosztów, zakłócenia w łańcuchach dostaw, rekonfiguracja łańcuchów dostaw, wzrost konkurencji, płynność i wiarygodność finansowa, rynek pracy).
 • Podstawowe wyzwania regulacyjne z zakresu zrównoważonej, inteligentnej mobilności oraz regulacji rynku sektora TSL (wdrażanie rozwiązań ze sfery ICT, dygitalizacja, transformacja energetyczna – zapewnienie efektywności energetycznej obiektów logistycznych, alternatywne, niskoemisyjne paliwa i inne wyzwania ze sfery rynków towarowych, pieniężnych i rynków pracy).
 • Oczekiwania branży wobec podmiotów sfery regulacyjnej w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności prowadzenia działalności gospodarczej, większej odporności na zakłócenia i wstrząsy oraz rozwoju w perspektywie średniookresowej.
 • Ocena skutków dokonujących się zmian rynkowych i regulacyjnych dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Moderator: prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni

Paneliści:

 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 • Małgorzata Musińska-Kubis, Kierownik Transportu Morskiego, CIECH S.A.
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Politechnika Morska w Szczecinie
 • Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Baltic Hub
 • Przedstawiciel Administracji Ukraińskich Portów Morskich
 • Jan Załubski, Prezes Zarządu, Zet Transport Sp. z o.o.
 • Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Dmytro Kobzar, dyrektor generalny CTM – Container Terminal Mostyska

 • Integracja ukraińskiej sieci kolejowej z siecią europejską
 • Solidarity Lines, wsparcie KE dla przewozów towarowych w ramach ukraińskiego eksportu i importu.
 • Wsparcie Europejskich Kolei Narodowych dla Kolei Ukraińskich
 • Polsko – Ukraińskie uzgodnienia: Nowe warunki eksportu i tranzytu ukraińskich zbóż i innych produktów rolno – spożywczych

 

Moderatorzy:

 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Politechnika Morska w Szczecinie
 • Andrii Shkliar, Konsultant w dziedzinie transportu i infrastruktury Royal HaskoningDHV

 

Paneliści:

 • Katarzyna Łuczkowska – Sutkowska, Ekspert, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu INFRA – Centrum Doradcze
 • Przedstawiciel PKP CARGO
 • Aleksandra Adamska-Ziętek, Pełnomocnik Zarządu ds. Przewozów Intermodalnych, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
 • Volodymyr Balin, Wiceprezydent Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Ukrainy AsMAP UA
 • Guba Sergiy, Zastępca Dyrektora Centrum Usług Transportowych Oddział “Liszki”
 • Vira Klymyk, Prezes Zarządu Global Logistik KV
 • Andrii Kyrykovich, Dyrektor Amadeus-Marine

21 KWIETNIA

WARSZAWA

HOTEL MERCURE CENTRUM

Innowacyjność
w branży TSL.

Moderator:

Maciej Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa Haven Hamburg Marketing e.V.

 

Paneliści:

 • Beata Szymanowska, Zarząd Portu Gdynia S.A.
 • Michał Stupak, Zarząd Portu Gdańsk S.A.
 • Torbjörn Gustafsson, Strateg ds. Infrastruktury, Urząd Miasta Karlskrona (Szwecja)

Prezentacja:

Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Przewodniczący Rady Programowej Forum Fracht 

Paneliści:

 • Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych
 • Leszek Tomaszewski, Vice President of the Board/CEO Stokota Poland
 • Paweł Jawoszek, Zastępca Dyrektora ds. Systemów GPS
 • Michał Kalinowski, Dyrektor Działu Handlowego Technika/Monitoring
 • Felix Wang, Dyrektor GD Poland

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI