XI edycja Forum Fracht pod patronatem honorowym Marszałka Adama Struzika

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem „XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023”, które zostało zaplanowane na 19-21 kwietnia br.

– W imieniu Pana Marszałka gratuluję organizacji przedsięwzięcia będącego okazją do dyskusji w gronie eksperckim na temat konsekwencji pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków komunikacyjnych.

Życzę, aby zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy dały impuls do pozytywnych zmian mających wpływ na stabilny rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw w naszym regionie – czytamy w piśmie adresowanym do Jacka Piechoty, Prezesa Stowarzyszenia Europe-Północ-Wschód (ENEIA), przez Magdalenę Flis, Dyrektor Kancelarii Marszałka.

Foto: Krzysztof Kania